Sgk İşlemleri

Sgk Personel Bordro ve diğer işlemler.

 

Vergi İşlemleri

 Beyanname ve diğer vergisel işlemler

 

Muhasebe İşlemleri

Muhasebe ve Mali danışmanlık hizmetleri

 

Mersis İşlemleri

Şirket kuruluşu, devir ve diğer işlemler

 

İşkur İşlemleri

  

İstihdam, teşvik ve personel işlemleri

 

Tür Değişikliği

Gerçek kişi şahıs işletmesinin Limited Şirketine dönüşümü

Gerçek Kişi Ticari işletmeler ; Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134. maddesinin 8 ve 9. fıkraları  ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle Anonim veya Limited Şirkete dönüşebilecektir.

Bu işlemin gerçekleşmesi için sırası ile aşağıdaki adımlar izlenmeli ve gerekli evraklar hazırlanmalı.

Tür değişikliği işlemleri 2 adımda gerçekleşmektedir. 1. Adımda Mersis Üzerinden yapılacak işlemler, 2. Adımda ise Ticaret odasına gidilerek yapılacak işlemler vardır.

Birinci Adım

 1.  Mersis üzerinden değişiklik yapılacak şirket yetkilisi adına açılmış hesap ile giriş yapılır.
 2.  YAPI DEĞİŞİKLİĞİ başlığı altında bulunan ( Var olan şirket veya işletme üzerinde değişiklik işlemleri (Birleşme, Bölünme, Tür değişikliği ) seçilir.
 3. Karşımıza gelen firma seçim ekranından Tür değişikliği yapacağımız firmayı seçerek yapacağımız değişikliğin türünü seçeriz.
 4.  Burada karşımıza yeni şirket kuruluğunda olduğu gibi şirket bilgilerinin, sermayesinin, ortaklarının vs. bilgilerin talep edildiği ekranda sanki yeni şirket kuruyormuşcasına gerekli tüm bilgileri gireriz.
*** önemli olan kısım SERMAYE maddesini girerken tür değişikliği yapan firmanın
 öz varlıklarından yeni kurulacak şirketin sermayesinin karşılanıp karşılanmadığı 
kısmı detaylı bir şekilde girilmelidir.
Tüm bilgiler eksiksiz olarak girildikten sonra değişiklik işlemi onaya gönderilir.
* onaya göndermeden önce girdiğiniz tüm bilgileri bir kere kontrol etmenizi öneririm.*
** Onaya göndermeden önce ana sözleşme örneğini bilgisayara indirmenizi öneririm **

Onaya gönderdiğimiz ana sözleşme ile değişiklik işleminin 1.adımını tamamlamış oluyoruz. Mersis bize onay numarası verecek bunu not almanız gerekiyor.

 

birinci Adım bitti sırada ikinci Adım.

İkinci Adım

Bu adımda ticaret sicil müdürlüğüne Fiili olarak sunacağımız evrakların hazırlığını yapacağız.

1 – Ticaret odasına hitaben yazılmış Tür değişikliği dilekçesi ( bu dilekçece işyerine ait vergi dairesi, vergi numarası ve mersis başvuru numarası olmalı.

2 – Tür değiştirme planı hazırlanmalı. Tür değiştirme planında firmanın eski ünvanı, yeni ünvanı, adresi bulunmalı; tür değiştirme planına Mersis üzerinden çıktı alınmış ana sözleşme eklenmeli. Hem tür değiştirme planı hemde ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanmış olmalı.

3 – Tür değiştirme raporu hazırlanmalı. Bu rapora tür değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğu, değişiklik sonrası firma kişiliğinin ne olacağı sermaye toplam tutarı ve payları ve bu payların ne şekilde ödendiği bilgileri yer almalı. tür değiştirme raposuna da  Mersis üzerinden çıktı alınmış ana sözleşme eklenmeli. Hem tür değiştirme raporu hemde ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanmış olmalı.

4 – Ticaret odasına hitaben yazılmış Şube Bilgi beyanı hazırlanmalı. Şube bilgi beyanında şirketin ticaret odasında kayıtlı şubelerinin bilgileri, bağlı oldukları ticaret müdürlüğü ve şube sicil numaraları yer almalı. Eğer şirketin şubesi yoksa.    “ŞUBEMİZ BULUNMAMAKTADIR” şeklinde bir ifade yeterli olacaktır. Bu evrakta ortak/ortaklar tarafından imzalanmış olmalı.

5 – Tür değişikliği SMMM RAPORU hazırlanmalı. Bu raporda şirketin öz varlıklarının korunup korunmadığının, sermayenin ödenip ödenmediğinin, ticaret siciline tescili zorunlu olan varlıkların tespitinin yapılması gerekir. Ayrıca bu raporda şirketin resmi defterlerinin tasdik bilgileri ve bilanço kalemlerine ait bilgilerde yer almalıdır. SMMM RAPORU’ na ek olarak ilgili tarihe hazırlanmış firma bilançosu ve SMMM Faaliyet Belgesi eklenmelidir.

Bilanço ortaklar tarafından imzalanmış olmalı.

Bu evraklar ile birlikte Ortakların kimlik fotokopileri eklenmeli ve ortaklar ile birlikte ticaret sicil müdürlüğüne gidilmeli.  Orada yapılacak son kontrollerin ardından huzurda imza atılacak ve tür değişikliği işlemi sonlanacaktır. Bir iki gün içerisinde tescil edilmiş yeni şirketin evraklarını teslim almak için ticaret sicil müdürlüğüne gidebilirsiniz.

Eğer işlem vekaleten yapılıyorsa VEKALET verilen kişinin ticaret sicil müdürlüğünde hazır bulunması gerekiyor.

Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra kontrol listesinden evraklarımızı son bir kere kontrol edelim ki ticaret sicil müdürlüğünde işlemlerimi 15 dakikadan fazla sürmesin.

 

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ KONTROL LİSTESİ

 

 • Tür değişikliği dilekçesi
 • Tür değişikliği planı
 • Tür değişikliği raporu
 • Şube bilgi beyanı
 • Tür değişikliği Smmm raporu
 • Mersis üzerinden hazırlanmış ve onaylanmış ana sözleşme çıktısı
 • Ortakların kimlik fotokopileri
 • Vekaleten işlem yapılıyorsa Vekaletname aslı

 

Unutmayın;

 • Tür değişikliği planına ve Tür değişikliği raporuna Ana sözleşme çıktısı eklenecek
 • Smmm raporuna Bilanço ve Smmm faaliyet belgesi eklenecek
 • Tüm evraklar ortaklar tarafından MAVİ renkli Türkenmez kalem ile imzalanacak.
 • Vekaleten yapılan işlemlerde Vekaletnamenin aslı ticaret sicil müdürlüğünce alındığından kendinize ileride yapacağınız diğer işlemler için noter onaylı bir suret hazır bulundurun.
 • Ortak veya ortaklar ticaret odasına evrak teslim edilirken Huzurda hazır bulunacaklar.

 

*** Son olarak bu yazımızda Gerçek kişi şahıs işletmesinin Limited Şirket Tüzel kişiliğine dönüşünü anlattık.  Diğer türler arası dönüşümlerde de çok fazla bir farklılık yok.

İşinize yaramasını ümit ediyorum.

 

Selametle

Fatih POLAT

 

İto tür değişikliği  ( dosyanın pfd formatını indirebilirsiniz)

İletişim

Hürriyet Mah. Ahmet Yesevi cad. No: 138 A Bahçelievler - İst.

0(212) 653 4068

0(212) 653 4077

http://polatmuhasebe.com

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hakkımızda

 Bu siteyi kullananlar, kullanıcı sözleşmesi ve gizlilik politikasını kabul etmiş sayılırlar. Kaynak göstermek kaydı ile paylaşımda bulunabilirsiniz.

© Polat Muhasebe 2018 

E-Bülten Aboneliği

Scroll to top